Právní forma společnosti

Společnost CZECH STYLE, spol. s r.o. byla založena 7. dubna 1999 jako společnost s ručeným omeze­ným a je registrována v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33582.

Provozovny

  • Zlín - Malenovice, Tečovská 1239
  • Brno - Popůvky, Vintrovna 395/25
  • Praha - Veleň, K cihelně 155
  • Karviná - Bohumínská 1876/2


Auditované účetnictví

  • Audit provádí nezávislá auditorská společnost a výsledky jsou presentovány ve veřejném rejstříku na www.justice.cz spravovaném Ministerstvem spravedlnosti České republiky.
300000000

Obrat v Kč


Komplexni služby

  • Naše společnost na základě odhadu vývoje trhu zvolila jako základní strategický cíl nabízet produkty a služby s přidanou hodnotou zákazníkům, kteří vyžadují vedle dodávky pneumatik poskytování komplex­ních služeb souvisejících se správou vozového parku.