Právní forma společnosti

Společnost CZECH STYLE, spol. s r.o. byla založena 7. dubna 1999 jako společnost s ručeným omeze­ným a je registrována v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33582 a je ve 100% vlastnictví pěti fyzických osob.

Provozovny

  • Zlín - Malenovice, Tečovská 1239
  • Brno - Modřice, Tyršova 683
  • Veleň, K cihelně 155


Strategické cíle

  • Vybudování moderní evropské společnosti s uceleným komplexem služeb i pro nejná-ročnější světové zákazníky.
  • Poskytování komplexní nabídky služeb, které budou ve vyšší kvalitě než je průměr.
  • Neustále zvyšovat úroveň vlastního kapitálu s cílem dosaženi odpovídající ekonomické sily a stability, které budou garantovat jistotu našim obchodním partnerům.


Komplexni služby

  • Naše společnost na základě odhadu vývoje trhu zvolila jako základní strategický cíl nabízet produkty a služby s přidanou hodnotou zákazníkům, kteří vyžadují vedle dodávky pneumatik poskytování komplex­ních služeb souvisejících se správou vozového parku.

300000000

Obrat v Kč