Pojištění společnosti

Společnost je pojištěna u pojišťovny Kooperativa pro škodu způsobenou vadou výrobku nebo z činnosti opravy silničních vozidel po celé Evropě. Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě. Pojištění se vtahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.