Název projektu:

Vzdělávání pracovníků společnosti CZECH STYLE, spol. s r.o.

Reg. číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004414

Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli.


Oblasti vzdělávání:
Obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání, interní lektor