Historie společnosti CZECH STYLE
4.9.2015

Stašova koželužna v Malenovicích

Historická fotografie sídla společnosti CZECH STYLE

Otec Vincence Staši, byl rodák zlínský a do Malenovic se přiženil. Koželužskou živnost začal provozovat v domě č.p. 34 někdy v sedmdesátých letech XIX herunterladen. století. V roce 1915 odešel na výzvu Tomáše Bati se synem a dvěma pomocníky do Zlína a založil tam koželužnu. Jeho malenovická živnost se začala znovu rozvíjet teprve když se syn Karel po skončení světové války vrátil domů Create and collage online. Ten začal budovat koželužskou živnost téměř od píky. Opatřil si nejnutnější strojní vybavení na žentourový pohon a dosahoval dobrých výsledků for free. Po překonání poválečné hospodářské deprese postavil provizorní dílnu a žentour nahradil bensinovým motorem. Když pak byly v roce 1928 Malenovice připojeny na elektrickou síť, postavil na sousedních pozemcích po rodičích přízemní železobetonovou budovu 50 x 14 metrů s možností nadstavby herunterladen.

V té době zaměstnával již 15 pomocníků. K nadstavbě budovy o dvě patra došlo po třicátých letech a v té době byla zavedena i výroba ošívacích rámů, která se setkala s obchodním úspěchem videos from mediathek online. A tak v letech 1937-38 postavili druhou jednopatrovou budovu stejných půdorysných rozměrů a v továrně pracovalo 50 lidí. Nesla tenkrát název: Továrna na kůže a ošívací rámy – K herunterladen. Staša – Malenovice (Morava), založeno roku 1876.

V té době začaly se ovšem projevovat potíže předválečných poměrů, které bránily dalšímu rozšíření výroby herunterladen. Nedošlo ani k výstavbě plánovaných deseti dvojdomků pro zaměstnance. Když v roce 1940 zastavovali provoz koželužen pro nedostatek surovin, omezila se i tady výroba a propustilo se třicet zaměstnanců office 365 students. Ty však obratem přijala firma Baťa ve Zlíně. A tento stav trval až do konce války.

Budova bývalé koželužny Karla Staši v Malenovicích, archivní snímek pochází z roku 1950 – tedy z posledního roku aktivní původní činnosti wiso tax mac 2019. Provoz pak převzala Obnova, učňovskou koželužskou dílnu zde provozovalo i svitovské učiliště.

Po válce se mohl podnik zase postupně rozjet na předválečnou kapacitu a tak při znárodnění v roce 1948 zde pracovalo opět 50 zaměstnanců facebook logo for free. O dva roky později provoz koželužny definitivně zastavili a budovy přidělili n.p. Obnova. Později se tam usídlil Okresní průmyslový podnik Gottwaldov s protektorováním pneumatik. A tak původní stále využívané budovy byly pohlceny desítkami budov nového závodu. Na jeho okraji, při silnici do Tečovic, stojí přízemní domek. V něm až do druhé poloviny osmdesátých let žil poslední zdejší koželuh Karel Staša.

Comments are closed.