Zpětný odběr baterií a akumulátorů

Bezplatně od Vás odebereme opotřebené baterie a akumulátory ve všech našich prodejních místech. Na vlastní náklady zajistíme jejich likvidaci.
Společnost CZECH STYLE, spol. s r.o. zaručuje zpětný odběr na sběrných místech:

  • Zlín - Malenovice, Tečovská 1239
  • Brno - Vintrovna 395/25, 664 41 Popůvky
  • Veleň, K cihelně 155

Šetřete životní prostředí!

Tím, že nám předáte své opotřebené baterie a akumulátor k likvidaci šetříte životní prostředí. Naši pracovníci, Vám poskytnou informace o zajištění zpětného odběru.
Kvalita životního prostředí je záležitostí nás všech!