Zpětný odběr pneumatik


I.
Dle zákona číslo 542/2020 sb. společnost CZECH STYLE, spol. s r.o. zabezpečuje bezplatný odběr pneumatik.

II.
Použité pneumatiky se v místě zpětného odběru přijímají v pracovní době provozovny.

III.
Provozovatel přebírá pneumatiky pouze od konečných uživatelů.

IV.
Pneumatiky ke zpětnému odběru přijímáme bez cizorodých nečistot a jiného odpadu, celistvé, bez ráfků a disků. Převzetí pneumatik odmítneme pouze při nedodržení těchto požadavků.

V.
Na vyžádání vydá Provozovatel konečnému uživateli řádně vyplněný doklad o převzetí pneumatik.

V případě, že chcete využít místo zpětného odběru a budete odmítnuti nebo se setkáte s problémy při provedení zpětného odběru ze strany provozovatele místa, prosím, kontaktujte nás.
Telefon: +420 727 953 370 | E-mail: zpetnyodber@czstyle.cz

Šetřete životní prostředí!

Tím, že nám předáte své opotřebené pneumatiky k dalšímu využití nebo likvidaci šetříte životní prostředí. Naši pracovníci, Vám poskytnou informace o zajištění zpětného odběru. Tato nabídka platí především pro konečného spotřebitele, který u nás chce odevzdat vlastní pneumatiky.
Kvalita životního prostředí je záležitostí nás všech!
Využijte proto naši nabídky na zpětný odběr opotřebených pneumatik!

Zpětný odběr opotřebovaných pneumatik zabezpečujeme zdarma.